TJ 231/241 TRANSFER Case Cable Shift Kit

TJ 231/241 TRANSFER Case Cable Shift Kit

ADVANCE ADAPTERSTransfer Case Shifter - Brackets / Cable / Hardware - New Process 231 / 241 Transfer Cases - Jeep TJ 1997-2006 - Kit